Technology in Motion

Welkom op de projectpagina van Technology In Motion (TIM). Het TIM project heeft als doel om innovatieve ICT technieken te ontwikkelen die een uniforme evaluatie van bewegingsproblemen mogelijk maken, en om deze technieken vervolgens toe te passen in de klinische praktijk, zowel voor diagnose, monitoring en behandeling.

Nieuws

Augustus 2019

In het Parkinson Magazine is een artikel verschenen over Project Holocue, het onderzoek naar een nieuw hulpmiddel voor het verlichten van ‘freezing of gait’ bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Klik op de afbeelding hiernaast voor het volledige artikel.

x

x

x

x

x

Juni 2019

Vanaf 30 juni tot en met 4 juli waren Melvyn Roerdink en Daphne Geerse aanwezig op het “International Society of Posture and Gait Research” congres in Edinburgh (VK) om hun werk over de Interactive Walkway en Holocue applicatie te presenteren. Tijdens een workshop “Mixed reality for posture and gait research: principles and applications” werden de basisprincipes van mixed reality en de mogelijkheden voor loop- en balansonderzoek gepresenteerd en werd een demonstratie gegeven van de Holocue applicatie, een mixed-reality applicatie voor het presenteren van cues om “freezing of gait” te verminderen in mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast werden door middel van een mondelinge presentatie de onderzoeksresultaten van het loop- en balansonderzoek van het TIM-project gepresenteerd door Daphne Geerse. In de gepresenteerde studie werd onderzocht of de Interactive Walkway gebruikt kan worden om toekomstige vallers en risicofactoren voor toekomstige valincidenten te identificeren in een gemengd cohort van mensen met een beroerte, mensen met de ziekte van Parkinson en gezonde personen. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer succesvol congres!

x

Mei 2019

Daphne Geerse verdedigde op 8 mei 2019 haar proefschrift ‘A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway’. Het doel van het proefschrift was om te bepalen 1) de Interactive Walkway loopvaardigheid valide kan meten en, zo ja, 2) of de Interactive Walkway nuttig is voor het bepalen van loopvaardigheid en valrisico in de kliniek bij patiënten met een beroerte en patiënten met de ziekte van Parkinson. Een uitgebreide en volledige beoordeling van de belangrijkste aspecten van loopvaardigheid zou kunnen helpen om behandelstrategieën beter af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt. De Interactive Walkway bleek een veelbelovend, patiëntvriendelijk en goedkoop meetinstrument voor loopvaardigheid in de dagelijkse praktijk. De Interactive Walkway bestaat uit meerdere Kinect v2-sensoren, waarmee het volledige gangbeeld -zonder markers op het lichaam- in 3D gemeten kan worden. De Interactive Walkway kan, naast het meten van het gangbeeld, ook het zogenoemde loopspecifieke aanpassingsvermogen op een veilige manier in kaart brengen door het (plotseling) presenteren van visuele projecties op het looppad in de vorm van staptegels of obstakels. Dit lijkt waardevol omdat het lopen in het dagelijks leven vaak aangepast moet worden, bijvoorbeeld bij het oversteken van een straat of bij het ontwijken van scheefliggende stoeptegels. Een slecht aanpassingsvermogen wordt bovendien in verband gebracht met een hoger valrisico. Dit aspect van loopvaardigheid wordt doorgaans echter niet in klinische testen beoordeeld. De Interactive Walkway biedt nu de mogelijkheid om loopvaardigheid vollediger te meten door naast het gangbeeld ook het loopspecifieke aanpassingsvermogen in kaart te brengen.

Meer weten? Lees het proefschrift hier.

x

April 2019

In het kader van de Wereld Parkinson Dag heeft het LUMC aandacht besteed aan het onderzoek naar de ziekte van Parkinson binnen het LUMC, waarin onder andere het onderzoek van het ‘Technology in Motion’ bewegingslab wordt genoemd. U kunt de video hier bekijken.

x

Maart 2019

Op 15 maart hebben Linda van Schaik en Daphne Geerse een workshop gegeven op het Leiden International Medical Students’ Conference (LIMSC). Ongeveer 30 studenten kregen een rondleiding in het ‘Technology in Motion’ bewegingslab, waarin werd ingegaan op de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het evalueren van motorisch functioneren.

x

Februari 2019

Het artikel ‘Walking adaptability for targeted fall-risk assessments’ geschreven door Daphne Geerse, Melvyn Roerdink, Han Marinus en Bob van Hilten is gepubliceerd in Gait and Posture. In deze studie werd onderzocht of de Interactive Walkway gebruikt kan worden om toekomstige vallers en risicofactoren voor toekomstige valincidenten te identificeren in een gemengd cohort van patiënten met een beroerte, patiënten met de ziekte van Parkinson en gezonde personen. Naast valgeschiedenis werden het percentage succesvol ontweken obstakels en de genormaliseerde loopsnelheid tijdens doelgericht stappen geïdentificeerd als voorspellende variabelen van valincidenten, en toevoeging van deze risicofactoren verbeterde de identificatie van vallers. Het identificeren van deze risicofactoren zou kunnen leiden tot gerichtere en mogelijk ook effectiefere valpreventieprogramma’s.

Klik hier om het artikel te lezen.

x

Op 6 februari zijn de eerste metingen gestart van het door de Micheal J. Fox Foundation gefinancierde onderzoek ‘Technology in Motion – Project Holocue: Towards on-demand and assist-as-needed patient-tailored cues to alleviate and prevent freezing of gait’. Binnen dit onderzoek wordt de effectiviteit bekeken van een mixed-reality bril voor het verminderen van freezing of gait bij mensen met de ziekte van Parkinson. Vier studenten van de master Bewegingswetenschappen zullen helpen bij het uitvoeren van de metingen.

x

December 2018

Het artikel “Assessing walking adaptability in Parkinson’s disease: ‘the Interactive Walkway’” geschreven door Daphne Geerse, Melvyn Roerdink, Han Marinus en Bob van Hilten is gepubliceerd in Frontiers in Neurology. Het doel van de studie was om de toegevoegde waarde van een evaluatie op de Interactive Walkway bij mensen met de ziekte van Parkinson te onderzoeken. De auteurs hebben de toegevoegde waarde van deze evaluatie, welke een volledig beeld gaf van het loopvermogen, bevestigd. Toekomstige studies moeten zich richten op het onderzoeken van de mogelijkheid om de Interactive Walkway in te zetten voor het bepalen van valrisico en het individualiseren van valpreventieprogramma’s voor mensen met de ziekte van Parkinson en andere populaties met een verminderd loopvermogen.

Klik hier om het artikel te lezen.

x

November 2018

De Micheal J. Fox Foundation heeft de subsidie-aanvraag van Melvyn Roerdink en Bob van Hilten gehonoreerd. Gedurende twee jaar zal binnen het Holocue project de effectiviteit van de Holocue-applicatie onderzocht worden. De Holocue-applicatie is ontwikkeld voor de Microsoft HoloLens, een augmented reality bril waarmee driedimensionale hologrammen in de echte wereld geprojecteerd kunnen worden. De Holocue-applicatie is bedoeld voor het aanbieden van cues, zoals strepen op de grond, voor mensen met de ziekte van Parkinson die last hebben van freezing, een tijdelijk onvermogen om stappen te maken, in de hoop de behandeling van dit symptoom te verbeteren.

x

x

Oktober 2018

Het artikel “Cognitive-motor interference during goal-directed upper-limb movements”  geschreven door Linda Bank, Han Marinus, Rosanne van Tol, Iris Groeneveld, Paulien Goossens, Jurriaan de Groot, Bob van Hilten en Carel Meskers is gepubliceerd in het European Journal of Neuroscience. Het artikel beschrijft een methode om de interferentie tussen cognitie en motoriek (CMI) te evalueren tijdens doelgerichte armbewegingen. Bij 57 gezonde personen, 57 mensen met de ziekte van Parkinson en 57 mensen die een beroerte hebben gehad, werd onderzocht wat het effect was van het uitvoeren van een dubbeltaak. De prestaties op een cognitieve taak en een motorische taak werden vergeleken tussen situaties waarin de aandacht geheel op een van de taken gericht kon worden, en situaties waarin de aandacht tussen beide taken moest worden verdeeld. Zoals verwacht, lieten patiënten een ander patroon van CMI zien dan gezonde personen, afhankelijk van de ernst van hun cognitieve en/of motorische klachten. Gezonde personen hadden meer last van CMI naarmate de motorische taak uitdagender werd. Mensen met de ziekte van Parkinson lieten over het algemeen meer CMI zien; waarschijnlijk kost de motorische taak al meer aandacht, waardoor zij minder aandacht hebben om tegelijkertijd ook nog een cognitieve taak te doen. In de groep met mensen die een beroerte hebben gehad, was er geen sprake van een algemene toename van CMI, waarschijnlijk omdat het hier een groep met overwegend relatief milde klachten betrof tijdens. Er werden slechts zwakke correlaties gevonden tussen scores op klinische tests en CMI, wat suggereert dat CMI iets anders reflecteert dan met de gangbare testen wordt gemeten. Het moet nog worden onderzocht of CMI een betere indicatie geeft van de problemen in het dagelijks leven. 

Klik hier om het artikel te lezen.

De dataset behorende bij het artikel is toegankelijk via het DANS-EASY repository (klik hier).

x

Het artikel “Patient-tailored augmented reality games for assessing upper extremity motor impairments in Parkinson’s disease and stroke geschreven door Linda Bank, Marina Cidota, Elma Ouwehand en Stephan Lukosch is gepubliceerd in het Journal of Medical Systems. In dit artikel hebben wij de mogelijkheden onderzocht van Augmented Reality (het projecteren van virtuele objecten in de echte omgeving) in combinatie met contactloze registratie van hand- en arm- bewegingen voor het objectief meten van motore (dys)functie in een uitdagende en op de patiënt-afgestemde omgeving. We hebben drie verschillende ‘AR games’ ontwikkeld en getest om 1) snelheid en vloeiendheid van bewegingen, 2) aanpassing van de handopening aan objecten van verschillende formaten, en 3) obstakel ontwijken te meten. Aan het onderzoek namen 10 gezonde personen, 10 mensen met de ziekte van Parkinson en 10 mensen die een beroerte hebben gehad deel. Zoals verwacht, bewogen patiënten met Parkinson langzamer dan gezonde mensen, en hadden zij meer tijd nodig om het spel te spelen. Er werden geen verschillen gevonden tussen mensen die een beroerte hebben gehad en gezonde personen, waarschijnlijk omdat de motorische klachten in deze groep relatief mild waren. Een belangrijk resultaat van het onderzoek, is dat het systeem redelijk goed te gebruiken was. Onze bevindingen laten zien dat AR mogelijkheden biedt, maar dat er nog veel stappen te gaan zijn voordat een dergelijk systeem kan worden toegepast in de klinische praktijk.  

Klik hier om het artikel te lezen.

De dataset behorende bij het artikel is toegankelijk via het 4TU.ResearchData repository (klik hier).

x

September 2018

Het artikel “Hand-tremor frequency estimation in videos”, geschreven door Silvia Pintea, Jian Zheng, Xilin Li, Linda Bank, Bob van Hilten en Jan van Gemert heeft de “Best Paper Award” gewonnen op de “4th Workshop on Observing and Understanding Hands in Action of the European Conference on Computer Vision 2018”.x

x

x

x

x

Februari 2018

IMG_1515Op de jaarlijkse Wetenschapsdag van de afdeling Neurologie van het LUMC heeft Daphne Geerse de prijs voor ‘beste presentatie’ in de wacht gesleept. Met haar presentatie over “Lopen en aanpassingsvermogen bij de ziekte van Parkinson” heeft zij het publiek inzicht gegeven in de mogelijke toegevoegde waarde van de Interactive Walkway voor het inschatten van valrisico bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

x

x

x

x

December 2017

2017-12-07-PHOTO-00000193Op donderdag 7 december was het Technology in Motion Bewegingslab aanwezig op het regionale ParkinsonNet congres 2017 in Rotterdam. Bij de stand werd uitleg gegeven over de onderzoeken die gedaan worden in het Bewegingslab. Ook presenteerden Linda Bank en Daphne Geerse hun onderzoek tijdens een ‘guided poster tour’.

Op 7 en 8 December zullen Marina Cidota and Stephan Lukosch deelnemen aan een tweedaagse workshop “Virtual and Augmented Reality: Interaction and mental health applications” georganiseerd door de TU Delft. Klik hier voor meer informatie.

x

x

Oktober 2017

Het artikel “Validation of foot placement locations from ankle data of a Kinect v2 sensor” geschreven door Daphne Geerse, Bert Coolen, Detmar Kolijn en Melvyn Roerdink is gepubliceerd in Sensors. In het artikel wordt het onderzoek beschreven naar de betrouwbaarheid van het bepalen van staplocaties met de Kinect v2 sensor bij gezonde proefpersonen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Stephan Lukosch en Marina Cidota hebben deelgenomen aan de ISMAR’17 conferentie in Nantes, Frankrijk,  van 9 tot 13 oktober. Op deze internationale conferentie over Mixed en Augmented Reality, hebben zij drie artikelen gepresenteerd over ons onderzoek naar het gebruik van Augmented Reality voor het meten van hand- en armfunctie.

  1. Marina A. Cidota, Paulina J.M. Bank, P. (Elma) W. Ouwehand, Stephan G. Lukosch. Assessing Upper Extremity Motor Dysfunction Using an Augmented Reality Game.
  2. Jeffrey Goderie, Rustam Alashrafov, Pieter Jockin, Lu Liu, Xin Liu, Marina A. Cidota, Stephan G. Lukosch. ChiroChroma: An Augmented Reality Game for the Assessment of Hand Motor Functionality.
  3. Marina A. Cidota, Stephan G. Lukosch, Paulina J.M. Bank, P. (Elma) W. Ouwehand. Towards Engaging Upper Extremity Motor Dysfunction Assessment Using Augmented Reality Games.

Daarnaast heeft Marina Cidota op 23 oktober deelgenomen aan de eerste “innovatie promenade” georganiseerd door het Franciscus Gasthuis ziekenhuis in Rotterdam. Hier heeft zij een demonstratie gegeven van het Augmented Reality systeem. Verschillende deelnemers hebben zelf ervaren hoe zij virtuele objecten kunnen verplaatsen, en hoe dit gebruikt kan worden voor het meten van hand- en armfunctie.

IMG_2648IMG_0212IMG_0082

x

September 2017

Het artikel “Optical hand tracking: a novel technique for the assessment of bradykinesia in Parkinson’s Disease” geschreven door Linda Bank, Han Marinus, Carel Meskers, Jurriaan de Groot en Bob van Hilten is gepubliceerd in het tijdschrift Movement Disorders Clinical Practice. In dit artikel wordt beschreven hoe ‘optical hand tracking’ (OHT) kan worden gebruikt voor patiëntvriendelijke, automatische kwantificatie van bradykinesie bij mensen met de ziekte van Parkinson. De resultaten van het onderzoek laten zien dat deze techniek voor ‘markerloze bewegingsregistratie’ in staat is om relevante bewegingskarakteristieken (zoals snelheid, amplitude, frequentie, en verstoringen van het bewegingsritme) van herhaald vingertikken en herhaald openen en sluiten van de hand te meten. Het artikel beschrijft bovendien welke bewegingskarakteristieken het meest nuttig zijn om te meten (d.w.z., de karakteristieken die betrouwbaar te meten zijn en grote verschillen laten zien tussen patiënten en gezonde personen) en welke bewegingskarakteristieken minder nuttig zijn omdat zij erg gevoelig zijn voor de gekozen bewegingsstrategie.

Klik hier voor het artikel.

x

Augustus 2017

Het artikel “Manipulation of visual information affects control strategy during a visuomotor tracking task” geschreven door Linda Bank, Luuk Dobbe, Carel Meskers, Jurriaan de Groot en Erwin de Vlugt is gepubliceerd in het tijdschrift Behavioral Brain Research. In dit artikel wordt beschreven hoe prestatie, inspanning, motorische controlestrategie en de onderliggende neuromechanische eigenschappen worden beïnvloed door veranderingen in de presentatie van een visueel-motorische volgtaak. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het bij het opzetten, interpreteren en vergelijken van onderzoek naar motorische controle belangrijk is om rekening te houden met effecten van visuele presentatie. Deze inzichten kunnen in de toekomst worden gebruikt om (problemen met) het aanpassingsvermogen te onderzoeken.

Klik hier voor het artikel.

x

Juli 2017

Het is lastig om kleine bewegingen accuraat met het blote oog waar te nemen. Jan van Gemert heeft op zaterdag 22 juli een verbeterde methode hiervoor gepresenteerd, op de CVPR-conferentie in Honolulu, Hawaï. De techniek kan van belang zijn voor bijvoorbeeld de analyse van trillingen bij de ziekte van Parkinson. [Lees meer]

x

Juni 2017

WorkshopPresentatieVanaf 25 tot 29 juni waren Melvyn Roerdink en Daphne Geerse aanwezig op het “International Society of Posture and Gait Research” congres in Fort Lauderdale (Florida, USA) om hun werk over de Interactive Walkway te presenteren. Tijdens een workshop “Movement-dependent event control: principles and applications” werd onder andere een demonstratie gegeven van de Interactive Walkway. Daarnaast werd door middel van een presentatie en twee posters meer uitleg gegeven over de onderzoeksresultaten van het TIM project door Daphne Geerse. Gezien de vele enthousiaste reacties en interesse in de Interactive Walkway, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd congres!

 x

x

Het TIM project wordt gepresenteerd op de TU Delft Research Exhibition van 6 tot en met 8 juni. Stephan Lukosch en Marina Cidota zullen demos geven met het Augmented Reality systeem dat is ontworpen om hand- en armfunctie te testen bij patienten.

x

Mei 2017

Op dinsdag 16 mei heeft Daphne Geerse een presentatie gegeven op het NeuroControl Symposium getiteld “The Interactive Walkway for an evaluation of walking adaptability”.

x

April 2017

Op donderdag 20 april hebben Linda Bank en Daphne Geerse een presentatie gegeven over het Technology in Motion Bewegingslab in het Parkinson Café, een maandelijkse bijeenkomt voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun verzorgers in het verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. Tijdens de presentatie werden de nieuwe technieken om het bewegen bij de ziekte van Parkinson beter in kaart te brengen besproken. De aanwezigen waren erg enthousiast en hopen dat de technieken snel toegepast kunnen worden bij de diagnose en behandeling van de ziekte van Parkinson.

 x

Maart 2017

Het artikel “Walking-adaptability assessments with the Interactive Walkway: Between-systems agreement and sensitivity to task and subject variations” geschreven door Daphne Geerse, Bert Coolen en Melvyn Roerdink is gepubliceerd in Gait & Posture. In het artikel wordt het onderzoek beschreven naar de betrouwbaarheid van de uitkomstmaten van verschillende aanpassingstaken op de Interactive Walkway bij gezonde proefpersonen. Uit de resultaten werd geconcludeerd dat de uitkomstmaten betrouwbaar waren en dat de Interactive Walkway dus bruikbaar is om op een objectieve en taak-specifieke manier het loopvermogen te evalueren.

Klik hier om het artikel te lezen.

x

Februari 2017

Alle metingen van het onderzoek van promovenda Daphne Geerse naar loopvaardigheid zijn afgerond! Tussen april 2016 en februari 2017 zijn in totaal 90 metingen verricht bij 30 mensen met de ziekte van Parkinson, 30 mensen die een beroerte hebben gehad en 30 gezonde mensen. Een deel van de resultaten zal worden gepresenteerd op het “International Society of Posture and Gait Research” congres in Florida (Fort Lauderdale, 25-29 juni).

x

Januari 2017

medical-delta-research.originalIn de nieuwsbrief van de Medical Delta is een artikel gepubliceerd over het Technology in Motion lab. Medical Delta is een netwerk van organisaties op het gebied van ‘life sciences’, gezondheid en technologie in de regio Leiden-Den Haag-Rotterdam-Delft.

Klik hier om het artikel te lezen.

x

x

x

December 2016

Het “lopen en balans” onderzoek van het TIM project is in april 2016 van start gegaan. Op dit moment hebben 70 van de beoogde 90 deelnemers de meting in het LUMC afgerond. Daarnaast hebben 22 deelnemers ook de periode van een half jaar afgerond waarbij vallen werden bijgehouden op een valkalender. In totaal zijn er 111 “vallen” en 99 “bijna-vallen” geregistreerd.

x

Op donderdag 8 december was het Technology in Motion Bewegingslab aanwezig op het regionale ParkinsonNet congres 2016 in Rotterdam. Bij de stand werd uitleg gegeven over de onderzoeken die gedaan worden in het Bewegingslab. Het was een leuke en interactieve dag met veel enthousiaste reacties.

TiM stand at the ParkinsonNET congress  TiM stand op het ParkinsonNet congres

x

November 2016

Op vrijdag 2 december zullen Melvyn Roerdink en Daphne Geerse hun werk presenteren op het SMALLL Jaarcongres 2016: Nieuwe methoden van functionele diagnostiek. Het SMALLL congres is een congres voor individuen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in klinische bewegingsanalyses in Nederland en België. Melvyn Roerdink zal een presentatie geven getiteld: Wat is goed lopen en hoe meet je dat? Daphne Geerse zal onderzoeksresultaten presenteren van de Interactive Walkway.

x

Op donderdag 8 december wordt het regionale ParkinsonNet congres 2016 gehouden in Rotterdam. Het Technology in Motion Bewegingslab zal aanwezig zijn met een stand om ons onderzoek te presenteren.

x

Oktober 2016

artikel-lumens-10-2016

In de LUMENS, personeelsblad van het LUMC, is een artikel verschenen over het Technology in Motion lab!

Klik op de afbeelding hiernaast voor het volledige artikel.

Andere publiciteit deze maand:

Op vrijdag 7 oktober zal Linda Bank een presentatie geven op de jaarlijkse bijeenkomst van de Dystonievereniging. Tijdens de presentatie zullen nieuwe technieken voor het meten van bewegen uitgebreid aan bod komen.

Op zaterdag 8 oktober zal Silvia Pintea een workshop bijwonen over “Brave new ideas for motion representations in videos”. Tijdens de workshop, die voorafgaat aan het European Conference on Computer Vision, zal Silvia een nieuwe techniek presenteren voor het detecteren van bewegingen uit videobeelden (“Making a case for learning motion representations with phase”, zie ook http://bravenewmotion.github.io/)

Op dinsdag 11 oktober zal Stephan Lukosch een presentatie geven over “Motor function assessment using augmented reality games”op het Technology for Health congres, dat op 11 en 12 oktober plaatsvindt in Den Bosch (voor het volledige programma, klik hier). Technology for Health is het jaarlijkse trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de ontwikkelfase van medical devices. Toeleveranciers, ontwikkelaars, serviceverleners en zorgprofessionals komen bij elkaar voor een jaarlijkse update, nieuwe projecten en contacten.

Drie uitstekende kansen om het werk en de nieuwe ontwikkelingen van het Technology in Motion project onder de aandacht te brengen bij een groot publiek!

x

Augustus 2016

Op woensdag 20 juli is de Interactive Walkway geïnstalleerd in de demonstratieruimte van Motekforce Link (www.motekforcelink.com). Motekforce Link, producent van innovatieve revalidatie technologieën, zal in een samenwerking met de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam de Interactive Walkway op de markt zetten. Op de gebruikerstraining van woensdag 10 augustus hebben verschillende werknemers van Motekforce Link kennis gemaakt met de mogelijkheden van de Interactive Walkway.

img_1361-2

x

Juli 2016

Per 1 juli is Silvia-Laura Pintea werkzaam als postdoc onderzoeker op het TIM project. Zij zal zich bezighouden met automatische analyse van (afwijkende) bewegingspatronen.

Deze maand zijn er vier ‘peer reviewed’ artikelen geaccepteerd voor publicatie:

  • “Depth-aware Motion Magnification”, in European Conference on Computer Vision 2016 (Julian F.P. Kooij and Jan C. van Gemert)
  • “SenseCap: Synchronized Data Collection with Microsoft Kinect2 and LeapMotion”, in ACM Multimedia 2016 (Julian F.P. Kooij)
  •  “Serious Gaming in Augmented Reality using HMDs for Assessment of Upper Extremity Motor Dysfunctions – User studies for Engagement and Usability”, in i-com: Journal of Interactive Media (http://www.degruyter.com/view/j/icom), Special Issue on Smartglass Technologies, Applications and Experiences. (Marina A. Cidota, Stephan G. Lukosch, Paul Dezentje, Paulina J.M. Bank, Heide K. Lukosch, Rory M.S. Clifford)
  • “A Haptic Serious Augmented Reality Game for Motor Assessment of Parkinson’s Disease Patients”, in ISMAR 2016 (Erik van derMeulen, Marina A. Cidota, Stephan G. Lukosch, Paulina J.M. Bank, Aadjan J.C. van der Helm, Valentijn T. Visch)

x

Juni 2016

IMG-20160630-WA0000IMG-20160622-WA0002Daphne Geerse (links) en Linda Bank (rechts) met hun posters op het International Congress on Parkinson Disease and Movement Disorders, dat werd gehouden in Berlijn (19-23 Juni)

Op het Technology for Health congres, dat op 11 en 12 oktober plaatsvindt in Den Bosch, zal Stephan Lukosch een presentatie geven over “Motor function assessment using augmented reality games” (voor het volledige programma, klik hier). Technology for Health is het jaarlijkse trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de ontwikkelfase van medical devices. Toeleveranciers, ontwikkelaars, serviceverleners en zorgprofessionals komen bij elkaar voor een jaarlijkse update, nieuwe projecten en contacten. Een uitstekende kans om het werk en de nieuwe ontwikkelingen van het Technology in Motion project onder de aandacht te brengen bij een groot publiek! 

x

Mei 2016

Alle metingen van het NEURAS project zijn afgerond! Tussen maart 2015 en mei 2016 heeft Linda Bank in totaal 225 metingen van arm- en handfunctie verricht bij 57 mensen met de Ziekte van Parkinson, 57 mensen die een beroerte hebben gehad en 57 gezonde mensen). Linda zal de eerste resultaten van het project presenteren op het Neurocontrol Symposium (Egmond aan Zee, 23-24 mei) en het “International Congress on Parkinson Disease and Movement Disorders” (Berlijn, 19-23 juni).

x

April 2016

IMAG1980Op donderdag 14 april werd er in het LUMC een bijeenkomst georganiseerd voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet.  Zo’n 60 geïnteresseerde therapeuten uit Leiden en omgeving luisterden naar een inleidende presentatie door Linda Bank. Daarna was het tijd voor een uitgebreide rondleiding door het Technology in Motion bewegingslab. De deelnemers werden getrakteerd op een demonstratie van de Interactive Walkway, waarbij zij zelf proefpersoon mochten zijn. Ook het meten van hand- en armfunctie (met de haptische robot en met markerloze bewegingsregistratie) kwam uitgebreid aan bod. Gezien de vele enthousiaste reacties, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond!

x

Maart 2016

We zijn begonnen! Na een grondige voorbereiding is promovenda Daphne Geerse deze maand van start gegaan met de metingen van haar onderzoek naar loopvaardigheid. In totaal zullen er 90 proefpersonen meedoen aan haar onderzoek (30 mensen met de ziekte van Parkinson, 30 mensen die een beroerte hebben gehad en 30 gezonde mensen).

x

Februari 2016

Op uitnodiging van de International Society of Posture and Gait Research heeft Melvyn Roerdink een blog geschreven over de Interactive Walkway, “Moving toward a more task-specific and comprehensive evaluation of walking”. Lees de blog hier.

x

Wetenschappelijke partners

logo NWO logo-lumc tudelft VUlogo_NL_Wit_HR_RGB_tcm289-201376